close
28 May
Duration
4:30 PM-9:00 PM
Event language

Polish

Event location

@Aula

Boz Duel #3

Wydarzenie polegające na nauce gry w Cashflow poprzedzone wykładem prelegenta.
  • Share this event: